Neformaliosios studijos mokytojams

 

Norintiems persikvalifikuoti į informacinių technologijų mokytojus siūlomas neformaliųjų studijų modulis - INFORMATIKA. Studijų apimtis – 90 ECTS kreditų.

Į modulio studijas priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, dirbantys pedagoginį darbą švietimo įstaigoje ir siekiantys įgyti papildomą pedagoginę ar dalykinę specializaciją. Baigusiajam modulį išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti informacinių technologijų dalyko ar užsiimti specializuota pedagogine veikla.

Modulis teikiamas Tęstinių studijų institute. Plačiau skaitykite http://www.su.lt/tsi/studijos/priemimas.