Mokslinių tyrimų kryptys

 

  • Informacinių sistemų studijų procesui projektavimas, diegimas ir analizė.
  • Stochastinio optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas duomenų gavyboje.
  • Sistemų skaitinis modeliavimas ir tyrimas.
  • Automatizuotas programų sistemų kūrimas.