Dalyvavimas projektuose

Projekto pavadinimas Vykdymo laikas Dalyviai

INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research (INTEGER)

 

2011 - 2015 Lina Tankelevičienė

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose

 

2012 - 2014

Lina Tankelevičienė

Mindaugas Stoncelis

COST Action IC1201 

Behavioural Types For Reliable Large-Scale Software Systems (BETTY)

2012 - 2016 Vaidas Giedrimas
Gražvydas Felinskas
Vaclovas Sirius