Apie katedrą

Katedros personalas

 

Nuo 1986 m. ŠPI (Šiaulių pedagoginiame institute) pradėti rengti matematikos ir informatikos mokytojai. Šią specialybę kuravo matematikos katedra. 1992 m. ŠPI įkuriama matematikos ir informatikos katedra. 1997 m. katedra padalijama į dvi katedras: matematikos ir informatikos. Pirmoji Informatikos katedros vedėja buvo doc. dr. S. Turskienė (vadovavo katedrai iki 2008 m.).

Nuo 1997 m. buvo pradėta teikti informatikos (bakalauro) studijų programa. 1997 m. ir 2002 m. pradėtos teikti aprobuotos informatikos magistro studijų programos, viena iš jų papildomai suteikė mokytojo kvalifikaciją.

2015 m. katedra pavadinta Programų sistemų katedra. Šiuo metu katedra kuruoja informatikos bakalauro bei magistro studijų programas. Informatikos bakalauro studijų programoje galima rinktis vieną iš 3-ių specializacijų: Kompiuterinių sistemų administravimas, Programų sistemos, Multimedijos sistemos. Taip pat katedra kuruoja informatikos srities dalykus studijų programose Fizika ir informatika bei Matematika ir informatika.

Katedros personalo mokslinės veiklos kryptys:

-    Informacinių sistemų studijų procesui projektavimas,  diegimas, analizė;

-    Stochastinio optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas duomenų gavyboje;

-    Sistemų skaitinis modeliavimas ir tyrimas;

-    Automatizuotas programų sistemų kūrimas.

Prie katedros veikia Jaunųjų kompiuterininkų mokykla (JKM), įkurta 1997 m. Į JKM priimami 9 – 10 klasių moksleiviai. Stojantieji turi išlaikyti specialų konkursinį testą.